به نام خدا

اول دفتر به نام ایزد دانا                  صانع پروردگار حی توانا

برکسی پوشیده نیست که دستیابی به توسعه با تمامی ابعاد آن و به عبارتی توسعه پایدار و متوازن هدف غایی تمام نظام های اقتصادی و اجتماعی است و کشور ایران و استان بوشهر نیز کیفیت زندگی و رفاه خود را می تواند در دستیابی به این موضوع مهم پیگیر باشد و از آنجا که دستیابی به سطح بهتر زندگی و عمران و آبادی استان و به عبارتی توسعه استان همواره دل مشغولی مسئولین و اندیشمندان و صاحبان فکر و اندیشه بوده، زمینه اولیه برای طرح این موضوع در استان بوشهر همزمان با شروع برنامه چهارم فراهم شد. پس از هم اندیشی های زیاد این جمع بندی حاصل شد که توسعه استان جز بر پایه منابع انسانی و دانایی و بر اساس این پارادیم و با حرکت به سمت جامعه دانایی و با تاکید بر مولفه های اقتصاد دانایی محور امکان پذیر نخواهد بود.

طبیعی است که رسیدن به توسعه دانایی محور نیاز به تلاش زیاد، توجه لازم و بایسته به نیروی انسانی و سرمایه های انسانی و اجتماعی، خلاقیت، نوآوری و فناوری و بلاخص فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی های برتر و تحقیق و توسعه دارد. از این منظر برگزاری مجموعه همایش های توسعه دانایی محور به عنوان یکی از ابزارهای موثر در راه رسیدن به توسعه دانایی محور مورد اهتمام قرار گرفت.

اولین همایش ملی توسعه دانایی محور  در 7 و 8 اردیبهشت سال 1384 از یک سو با هدف فرهنگسازی و آشنایی و درک مفاهیم و نگرش های نو در هزاره سوم و ایجاد بستر لازم در آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر به منظور ایجاد تحرک و نشاط علمی در سطوح مختلف فکری جامعه ( دانشگاهی، دانش آموزان و کارشناسان )  و با همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید. در اهمیت این همایش می توان گفت این اولین حرکت ها در سطح کشور بود که به مقوله اقتصاد و مدیریت دانایی می پرداخت. در این همایش عده ای از صاحب نظران دانشگاهی و اساتید فن  و مدیران اجرایی و تعدادی از نویسندگان مقالات منتخب به ارائه سخنرانی پرداختند. پس از این همایش بود که که توسعه دانایی محور در نزد کارشناسان استان به یک کلید واژه اصلی تبدیل شد.

دومین همایش ملی توسعه دانایی محور به همت کمیسیون پژوهش استان در شورای پژوهش و فناوری تصویب و به وسیله دانشگاه خلیج فارس در 19 و 20 دی ماه سال 1385 با محوریت پارس جنوبی ( عسلویه ) برگزار گردید. در این همایش پتانسیل ها و قابلیتهای پارس جنوبی برای استان بوشهر و چگونگی تعامل استان بوشهر با عسلویه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله از این همایش نشان از نقش بی بدیل عسلویه در توسعه استان و ضرورت تعامل موثر و مثبت بین استان به عنوان سرزمین مادری و پارس جنوبی بود که می توانست این نقش با تقویت کمیسیون تعامل برجسته گردد.

سومین همایش ملی توسعه دانایی محور در 22 و 23 اردیبهشت ماه سال 1388 به همت سازمان بازرگانی استان و همکاری دانشگاه خلیج فارس با محوریت یکی از مولفه های مهم اقتصاد جدید یعنی کسب و کار و تجارت الکترونیکی برگزار گردید. در اهمیت انتخاب این موضوع برای همایش سوم همین بس که اقتصاد جدید بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی شکل گرفته و دنیای جدیدی را پیش و روی بازار کسب و کار گشوده است. کسب و کارهای بر بستر وب و تجارت الکترونیکی زمینه ای را برای سرعت هرچه بیشتر مبادله،کسب و کار در همه جا و در تمام شبانه روز و کیفیت بیشتر و هزینه کمتر در دنیای بشدت رقابتی موجود فراهم کرده است. دنیایی که دیگر مزیت آن دوری و نزدیکی به مراکز تقاضا نیست بلکه این قوه تفکر و خلاقیت و نوآوری انسانی است که تجربیات را به دانش و ابزار و فناوری جدید پیوند زده و مرزهای کهنه را در می نوردد. بدون شک کشور ما ایران نیز باید بتواند به این توانمندی و شیوه ها و ابزارهای جدید در قالب برنامه های مدون و آینده نگر دست یافته تا بتواند در اقتصاد جدید جهانی که رقابت جزء اصلی و لاینفک آن است به عنوان یک کشور مقتدر نقش آفرینی نماید. تلاش شد تا این همایش بتواند مبانی و پایه های تئوریکی را به کاربردها پیوند بزند. در این راستا در این همایش مجموعه ای از سخنرانی های کلیدی دانشگاهی و مدیران بخش های اصلی و زیرساختی کشور (وزارت بازرگانی، گمرک و بنادر و دریانوردی) و تجربه شرکت های برتر و برگزیده در عرصه تجارت الکترونیکی و تعدادی مقاله برتر که از طریق فراخوان انتخاب شده بود به هم پیوند زده شد تا بتوان با تلفیق علم و دانش و تجربه بر پایه بستری مناسب و زیر ساخت های لازم  نقش و الگویی نو در حوزه تجارت در منطقه خلیج فارس ارائه کرد.

و هم اکنون چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور با رویکرد مبتنی بر دریا و بر بستر خلیج فارس در راستای توسعه دانایی استان ارائه و برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش رسیدن به ایده ها، برنامه ها و سیاستهای علمی و کاربردی در بکارگیری مزیت های دریا و خلیج فارس  در قالب نگاهی نو، دانش بنیان و دانایی محور است.

بدون شک این همایش و تلاشهایی از این قبیل قدمهای کوچکی در این مسیر پر تنگنا است و  پیاده سازی و عملی کردن اقتصاد دانش بنیان و پارادیم توسعه دانایی محور، علاوه بر ضرورت ایجاد بستر های لازم، نیاز به عزم ملی و تهیه برنامه ها و سیاستهای ملی و استانی با تاکید و توجه بایسته به مولفه های توسعه دانایی محور دارد.