الگوی پوستر همایش
1394-02-03

به آگاهی می‏رساند آن دسته از نویسندگان ارجمند که مقاله آنان برای ارائه به شیوه پوستر پذیرفته شده است، بایسته است تا پوستر مقاله خود را بر اساس الگوی همایش که لینک آن در زیر نشان داده شده است، تهیه و تا روز شنبه 5 اردیبهشت ماه به نشانی iran_ipo@yahoo.com بفرستند.

لینک برای برداشتن فایل الگوی پوستر

این الگو در فرمت پاورپوینت 2010 یا 2013 قابل استفاده است. از اینرو، بایسته است پس از ذخیره فایل بالا بر روی رایانه خود، متن پوستر را بر اساس بخش بندی تهیه شده در الگو، تهیه نمایند. یادآور می‏گردد، نباید فونت و اندازه یا رنگ‏های تعیین شده را تغییر دهید. تنها کافی است که متن مورد نظر را در قسمت مربوطه بنویسید. همچنین می‏توانید متن پوستر را از متن مقاله خود کپی و در جای مورد نظر جایگزین (paste)  نمایید.