الگوی فایل ارائه شفاهی
1394-02-03

به آگاهی می‏رساند آن دسته از نویسندگان ارجمند که مقاله آنان برای ارائه به شیوه شفاهی پذیرفته شده است، بایسته است تا فایل ارائه مقاله خود را بر اساس الگوی همایش که لینک آن در زیر نشان داده شده است، تهیه و تا روز یکشنبه 6 اردیبهشت ماه به نشانی iran_ipo@yahoo.com بفرستند.

لینک برای برداشتن فایل الگوی فایل ارائه شفاهی

این الگو در فرمت پاورپوینت 2010 یا 2013 قابل استفاده است. از اینرو، بایسته است یادآور می‏گردد، نباید فونت و اندازه یا رنگ‏های تعیین شده را تغییر دهید. تنها کافی است که متن مورد نظر را در اسلایدهای مربوطه بنویسید. با توجه به مدت زمان 10 تا 12 دقیقه برای هر ارائه شفاهی؛ شمار اسلایدها را به گونه‏ای انتخاب کنید که بتوانید سخنرانی خود را در 10 دقیقه به پایان برسانید. هشدار اینکه در پایان 10 دقیقه، هئیت رئیسه نشست علمی، سخنرانی شما را قطع خواهد نمود.